Malý a přenosný GUARDIAN ANGEL (strážný anděl) využívá tutéž patentovanou technologIII, která je použita i u JPX. Lze jej nosit v kapse nebo připevněný k opasku. Je malý a plochý a navržený tak, aby jej bylo možné nosit skrytě. Nejvyšší míra spolehlivosti je zaručena za všech vnějších podmínek díky utěsněnému mechanismu.


Technické údaje
Rozměry
Délka: 110 mm
Výška: 23 mm
Šířka: 70 mm
Hmotnost: 120 g
Vzdálenost použití:
Minimálně: 0,6 metru
Maximálně: 4,0 metry
Systém spouště: automatické přepínání
Obsah: 2 náboje s objemem 6 ml 10 % OC s 2.0 - 3.0 % capsacinoid
Rychlost náboje: V (Im) 50 m/s, 180 km/h
Provozní rozsah teplot: -20 °C až +80 °C
Odpor spouště: 3.0 kg
Záruka: 24 měsíců


Guardian Angel III  nádoba s OC látkou není na rozdíl od spreje pod stálým tlakem
U Guardian Angel III není nádoba  s paralyzující tj. OC látkou  pod  stálým tlakem, což  zvyšuje  její bezpečnost,  zejména v letních měsících, kdy  vlivem slunečního záření může teplota na povrchu dosáhnout 70° C a následně dojít  jak  k destrukci, tak zejména  k  samovolnému úniku látky.


Guardian Angel III  neztrácí tlak vlivem teplot, neuniká, je stabilní
Sprej – postupně ztrácí tlak vlivem rozdílů teplot a má tendenci unikat, je náchylný k poškození.
Tím, že  Guardian Angel III  nefunguje jako klasická tlaková nádoba, je založen na zcela jiném principu, nemůže  proto  u  něj  na rozdíl od sprejů docházet  vlivem  teplotních výkyvů  k úniku hnací látky z nádoby, což má  u sprejů  pak za následek jednak  menší  dostřik účinné látky, tak její deklarované množství. Proto  je u Guardian Angel III stálá rychlost  vypuzené látky a účinný zásah v deklarované vzdálenosti.

Rychlost střely 180 km/hod
Sprej  tuto hodnotu neuvádí. Při rychlosti střely z Guardian Angel III  180 km/ hod je zcela eliminován vliv klimatických podmínek, zejména  větru, kdy u převážné části  sprejů  je proud účinné látky větrem značně odkloněn, v některých případech  může být velice nepříjemně zasažen i obránce.


Dva  náboje  s OC látkou, obě se stejným účinkem
Sprej při stříkání postupně slábne, dochází k vysokému  riziku snížení účinku a vyprázdění, ještě  před skutečnou možností zásažení  cíle. Guardian Angel III byl od počátku koncipován tak, aby zasáhl pouze útočníka a v minimální míře ohrozil okolí. Zejména však, aby obránce měl jistotu  použití spolehlivého  a vysoce účinného obranného prostředku z bezpečné obranné vzdálenosti.  Zejména s tím, že i při  dlouhodobém nošení je tento stále plně funkční, spolehlivý a účinný.


Guardian  ergonomická  rukojeť usnadňuje míření
Sprej problematické zamíření na objekt, mnohdy nutnost vylomení pojistky.
Tím, že Guardian Angel III je ve tvaru pistole, pažbička značně usnadňuje správné zamíření na útočníka i při zhoršených světelných podmínkách. Použití  je obdobné jako při střelbě z pistole a spočívá pouze ve zmáčknutí spouště po zamíření.

Guardian Angel III OC

  • Výrobce: Piexon
  • Kód výrobku: Guardian Angel III OC
  • Dostupnost: Na skladě
  • 1 200,00 Kč